Gelijkenissen en verschillen

Wanneer vinden we het fijn om uniek en verschillend te zijn? En wanneer is het fijn om ons hetzelfde te weten als anderen?

De studenten staan in dit onderdeel stil bij gelijkenissen en verschillen met anderen in hun eigen leven. Ze maken kennis met gelijkenissen en verschillen in het leven van anderen. Ze reflecteren over het recht op non-discriminatie en identiteit. Ze reflecteren over de impact van gelijkenissen en verschillen op gedrag. Ze denken na over hoe hun reflecties hieromtrent kunnen omgezet worden naar de klaspraktijk.

Achtergrond materiaal

Klik op de iconen hieronder om het achtergrondmateriaal te downloaden, waaronder de lesfiche voor de docent, extra informatie en een filmpje.

Lesmateriaal

Ga met de studenten aan de slag met het lesmateriaal waaronder een online teaser, concrete werkvormen en casussen. De online teaser wordt individueel en anoniem door de studenten aangevuld. Het wereldcafé is een verrijkende klassikale verwerking nadien.